• IEDERE MAANDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR
    van 18.00 - 19.00 uur
    Wilhelminalaan 232 in Echt

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Communiceert eer ge opereert

25 juli 2019


Vanwege aanhoudende pijnklachten als gevolg van een cyste werd een cliënte door haar huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. De arts legde uit dat cliënte geopereerd moest worden en hoe het herstel zou verlopen. Binnen tien dagen zou zij weer rondlopen als vanouds beloofde de arts. Over eventuele complicaties of alternatieve behandelingen werd niet gesproken. Ook werd geen informatiefolder meegegeven. Op de dag van de operatie, een week na het gesprek, bleek dat de arts in opleiding waarmee cliënte had gesproken niet zelf de operatie zou verrichten.

Eén dag na de operatie werd cliënte uit het ziekenhuis ontslagen, hoewel de wond nog steeds bloedde. Er werden geen wondverzorgingsmiddelen meegegeven. Een dag later meldde cliënte zich op de Spoed Eisende Hulp omdat de wond bleef bloeden. Nadat de operateur de wond had bekeken werd cliënte weer naar huis gestuurd.

Na een week werd cliënte in het ziekenhuis opgenomen. De hechtingen waren gesprongen en de wond was gaan ontsteken. De arts die de operatie verrichtte had gekozen voor een zogenaamde primaire wondgenezing omdat het herstel dan sneller zou verlopen, de kans op infecties is bij deze methode echter hoger.
Cliënte moest opnieuw onder het mes en verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis. Gedurende die periode werd haar medegedeeld dat zij in een zorghotel zou worden opgenomen om te kunnen herstellen. Bij haar ontslag uit het ziekenhuis was echter niemand hiervan op de hoogte, cliënte werd naar huis gestuurd.

Het ziekenhuis werd aansprakelijk gesteld en een kopie van het medisch dossier werd opgevraagd. Dit werd toegezonden en een maand later aangevuld. Dit is een ongebruikelijke gang van zaken waarover uitgebreid met de verzekeraar werd gediscussieerd. Het ziekenhuis werd onder meer verweten dat cliënte onvoldoende geïnformeerd heeft ingestemd met de operatie, dat er onvoldoende zorg werd verleend en dat er een gebrek was aan communicatie tijdens de tweede opname.

Uiteindelijk is met de verzekeraar een regeling getroffen waarbij cliënte een schadevergoeding ontving.

Bent u ook ontevreden over uw zorgverlener of heeft u vragen over de handelswijze van het ziekenhuis? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kom naar ons gratis inloopspreekuur op maandag tussen 18.00 en 19.00 uur.

Communiceert eer ge opereert