• IEDERE MAANDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Ongehuwd uit elkaar? Dan is een ouderschapsplan verplicht!

17 mei 2018

   
Verplicht
    

Gaan u en uw partner scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. 
Wat veel mensen niet weten, is dat het opstellen van een ouderschapsplan niet alleen verplicht is voor gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap. Ook samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin de gemaakte afspraken over bijv. omgang en alimentatie worden vastgelegd.
    

Zelf doen
    

Veel ongehuwde ouders kiezen ervoor om onderling afspraken te maken en deze zelf vast te leggen in een ouderschapsplan. Vaak worden daarbij afspraken gemaakt zonder rekening te houden met de geldende normen. Daardoor kan later bij een of beide partners onvrede ontstaan, waardoor de gemaakte afspraken niet meer worden nagekomen. 
    

Alsnog naar de rechter
    

Als een van beide ex-partners de onderling gemaakte afspraken niet (meer) nakomt, is een gang naar de rechter onvermijdelijk. In die situatie is de bijstand van een advocaat noodzakelijk. Helaas zijn de verhoudingen dan soms al zo verstoord, dat het moeilijk is om alsnog in goed onderling overleg tot (nieuwe) afspraken te komen. Emoties en kosten kunnen daardoor onnodig hoog oplopen. 
     

Raadpleeg een advocaat als u uit elkaar gaat
    

Om problemen in de toekomst te voorkomen is het verstandig om – ook als u niet bent gehuwd - meteen een advocaat te raadplegen, als u besluit om uit elkaar te gaan. Een advocaat kan u helpen met het opstellen van een ouderschapsplan. De advocaat kent de geldende regels en normen met betrekking tot alimentatie en omgang, en kan u wijzen op aspecten die u wellicht zelf over het hoofd zou zien.
   
Op die manier kunnen meteen en in een goede onderlinge verstandhouding afspraken worden vastgelegd, die ook op de langere termijn voor beide ex-partner haalbaar zijn.
    
Mr. Rick Engwegen

  

Ongehuwd uit elkaar? Dan is een ouderschapsplan verplicht!