• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Geschilleninstanties in de zorg

30 januari 2018


Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Hierin is bepaald dat zorgaanbieders en zorgverleners goede zorg moeten bieden en dat klachten van patiënten zorgvuldig behandeld moeten worden. Zo geldt dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 aangesloten dienen te zijn bij een geschilleninstantie, of wel een geschillencommissie. Deze instanties onderscheiden zich van de interne klachtenregelingen door het geven van bindende adviezen. Ook kunnen zij een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-.

Een bindend advies betekent dat partijen op voorhand akkoord gaan met de uitspraak. De burgerlijke rechter kan dan de zaak niet meer inhoudelijk beoordelen, maar slechts toetsen of de commissie tot haar oordeel kon komen. De commissie neemt als het ware de rol van de onafhankelijke en onpartijdige rechter over en dient het ingewikkelde aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht op een juiste manier toe te passen. Na een uitspraak van de geschillencommissie kan geen hoger beroep worden ingesteld.
  
Mocht u een klacht hebben over verleende zorg en de daarbij betrokken zorgaanbieders en zorgverleners, laat u dan juridisch bijstaan. Hoewel een snelle behandeling van uw klachten de voorkeur geniet, geldt ook hier “haastige spoed, is zelden goed”. Mr. T.D.D. (Tim) Loeffen heeft zich binnen Hilkens Advocaten toegelegd op alle aspecten van het gezondheidsrecht. Hij is dan ook graag bereid uw situatie te bespreken tijdens ons wekelijkse gratis inloopspreekuur of tijdens een geplande vrijblijvende afspraak. 
  
Geschilleninstanties in de zorg