• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Medische fout na miscommunicatie. En dan?

04 december 2017

Klachten

In november 2013 wendde een Poolse mevrouw zich tot mij, met een wel heel pijnlijk probleem.

In augustus van dat jaar had zij zich vanwege pijnklachten onder behandeling gesteld van een gynaecoloog. Er bleek sprake te zijn van een verzakking van de baarmoeder.

Deze verzakking zou kunnen worden opgelost middels een operatie, waarbij de baarmoeder wordt ‘opgehangen’. Op die manier zou het na de operatie nog mogelijk zijn om zwanger te worden. Aangezien mevrouw een kinderwens had, was dit erg belangrijk voor haar.


Miscommunicatie

Omdat mevrouw geen Nederlands sprak, nam zij haar partner en werkgever mee naar de gesprekken met de gynaecoloog, die vanuit het Engels naar het Pools vertaalden, waardoor de communicatie moeizaam verliep.

Tot grote schrik van mijn cliënte bleek na de operatie dat haar baarmoeder - zonder enige medische reden – was verwijderd.


Aansprakelijkstelling

Namens mijn cliënte stelde ik de gynaecoloog aansprakelijk; hoewel deze eerder zijn excuses had aangeboden, werd de aansprakelijkheid niet erkend.


Regionaal Tuchtcollege

Nadat de aansprakelijkheid door de gynaecoloog werd afgewezen, heb ik namens mevrouw een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege.

Het Tuchtcollege achtte de klacht van mevrouw gegrond, nu de gynaecoloog onvoldoende geverifieerd heeft of mijn cliënte heeft begrepen wat was besproken, en wat de gevolgen van de operatie zouden zijn. Het Tuchtcollege oordeelde dat de arts juist vanwege de taalbarrière extra oplettendheid had behoren te betrachten bij het verschaffen van informatie.


Procedure

Omdat de verzekeraar van de gynaecoloog, ook na de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, weigerde aansprakelijkheid te erkennen, werd namens mevrouw een civiele procedure opgestart.

Het feit dat de tuchtrechter het optreden van de gynaecoloog tuchtrechtelijk verwijtbaar acht, leidt niet zondermeer tot civiele aansprakelijkheid.

In dezen oordeelde de rechter echter op 18 oktober 2017 – in navolging van het oordeel van het Tuchtcollege – dat de gynaecoloog niet aan zijn (civielrechtelijke) informatieplicht heeft voldaan.

Schadevergoeding

Gelet op het feit dat mijn cliënte een kinderwens had, en er een alternatieve behandeling – ophanging van de baarmoeder – mogelijk was geweest, werd door de rechter een schadevergoeding van ruim € 30.000,00 toegekend. Het volledige vonnis van de rechtbank kunt u desgewenst hier lezen.


Bent u slachtoffer van een medische fout?

Uit bovenstaand recent voorbeeld uit mijn praktijk, valt af te leiden dat het vaak niet eenvoudig is om een medisch fout als zodanig bestempeld te krijgen. Maar u kunt er eveneens uit concluderen dat u zich vooral ook niet zomaar met een kluitje in het riet moet laten sturen.

In mijn vijfentwintigjarige letselschadepraktijk heb ik inmiddels een zeer ruime ervaring opgedaan met letselschade in de breedste zin van het woord. Bovendien heeft Mr. Tim Loeffen zich toegelegd op de behandeling van letselzaken die het gevolg zijn van een medische fout.

Denkt u slachtoffer te zijn van onjuist medisch handelen, maak dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen u dan uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Indien wenselijk, kan uw situatie bovendien ter beoordeling worden voorgelegd aan onze medisch adviseur.

Mr. Harry Hilkens – letselschadespecialist -

Medische fout na miscommunicatie. En dan?