• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Strafbeschikking? Dan is verzet kansrijk!

16 augustus 2017


Sinds een aantal jaren heeft het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid om bij veel voorkomende strafbare feiten straf op te leggen zonder tussenkomst van een rechter. 

   

Dit heet een strafbeschikking. De rechter doet dan geen uitspraak. U wordt uitgenodigd om een gesprek te hebben bij de Officier van Justitie om daarover een afspraak te maken. Tijdens zo’n TOM zitting (Transactie Officier van Justitie zitting) accepteert u dan in overleg met de aanklager een straf om niet naar de rechter te hoeven gaan. 


   
Snel geregeld?

De Officier van Justitie kan geen gevangenisstraf of voorwaardelijke straf opleggen, maar mag wel een taakstraf of een geldboete opleggen. Doordat u niet meer bij de rechter hoeft te komen, lijkt het misschien alsof de kwestie gemakkelijk en snel uit de wereld is, maar vaak is het tegendeel waar. 
  

Strafblad

  

Bij acceptatie van een strafbeschikking erkent u namelijk het feit te hebben gepleegd en krijgt u een strafblad. Dat kan vervelende consequenties hebben als u in de toekomst een Verklaring Omtrent gedrag nodig heeft.
   

Consequenties

Verder zijn de straffen in de richtlijn die het OM hanteert vaak hoger dan de straffen die in de richtlijn staan die de rechter hanteert. Dat betekent dat de kans groot is dat de (taak)straf of geldboete die de rechter u oplegt, lager is dan de straf die het OM u in de strafbeschikking aanbiedt om strafvervolging te voorkomen. 
  

Vrijspraak

Bovendien is een dossier vaak (nog) niet compleet als het Openbaar Ministerie een strafbeschikking oplegt. Het komt regelmatig voor dat – nadat verzet is ingesteld tegen een opgelegde strafbeschikking – de rechter op basis van het volledige dossier tot heel andere conclusies komt, die vaak tot vrijspraak leiden.
  

Verzet

Het kan dus zinvol zijn om een strafbeschikking niet te accepteren, maar ertegen in verzet te gaan. Het is dan ook aan te raden dat u zich tijdens een TOM zitting laat bijstaan door een advocaat, zodat deze u op alle aspecten en consequenties kan wijzen, en u een weloverwogen beslissing kunt nemen.
   
Heeft u een strafbeschikking ontvangen, of bent u het na een TOM toch niet eens met de opgelegde strafbeschikking, dan kunt u daartegen bezwaar maken door een verzetschrift in te stellen. Uw verzetschrift dient binnen veertien dagen worden ingediend. Na ontvangst van het verzetschrift wordt u middels een dagvaarding uitgenodigd bij de rechtbank. 
   

Wat te doen?

Is aan u een strafbeschikking opgelegd en wilt u weten wat te doen? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op, zodat ik samen met u kan beoordelen wat voor u de beste aanpak is.
   
   
Mr. Rick Engwegen
  
   
Strafbeschikking? Dan is verzet kansrijk!