• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Een snelle afwikkeling van een arbeidsongeval is niet altijd het beste!

28 april 2017

Internationale Herdenkingsdag Arbeidsslachtoffers

Vandaag, 28 april 2017, is het Internationale Herdenkingsdag Arbeidsslachtoffers. In dat kader wordt door diverse kranten aandacht besteed aan slachtoffers van arbeidsongevallen.
   

Slachtoffers slecht behandeld

In een interview met Patrick van de Sande, woordvoerder van de Stichting Arbeidsongevallen, stelt deze dat slachtoffers van een ongeval op het werk vaak slecht worden behandeld door werkgevers en verzekeraars.
   

Gedragscode (GBL) wordt niet nageleefd

Als voorbeeld noemt Van de Sande dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) niet wordt nageleefd. In deze gedragscode is onder andere vastgelegd dat een letselschade binnen twee jaar afgewikkeld moet zijn. Van de Sande stelt dat verzekeraars en advocaten vaak misbruik maken van het feit dat slachtoffers dit niet weten.
   

Binnen twee jaar afwikkelen?

Dat een snelle afwikkeling van een letselschade in het belang van het slachtoffer is, is een wijdverbreid misverstand. Een en ander hangt nauw samen met de aard en genezingsduur van het letsel. Vaak is binnen de gestelde periode van twee jaar nog niet duidelijk in welke mate een slachtoffer blijvende schade ondervindt ten gevolge van het aan hem of haar overkomen ongeval. 
   

Snelle afwikkeling kan geld kosten

In dat geval kan dus ook de hoogte van de totale schade nog niet worden vastgesteld. Snel afwikkelen zou dan betekenen dat niet met alle aspecten rekening kan worden gehouden, waardoor een slachtoffer mogelijk een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding misloopt. En dat is beslist niet in zijn of haar voordeel.
   

Vragen?

Realiseert u zich dus dat een snelle afwikkeling niet altijd de beste is. Dat geldt overigens niet alleen voor slachtoffers van arbeidsongevallen, maar ook voor iedereen die letsel oploopt ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval, sportongeval of medische fout.
   
   
Bent u slachtoffer van letselschade en vraagt u zich af of de verzekeraar of uw advocaat niet té voortvarend te werk gaat bij het afwikkelen van uw schade, neem dan gerust contact met mij op voor een second opinion.
   
   
Mr. Harry Hilkens

(ik verwijs naar mijn artikel Gedragscode Behandeling Letselschade van 5 maart 2018 voor de reactie van de heer Van de Sande op dit artikel, en mijn aanvulling hierop)

   
  
Een snelle afwikkeling van een arbeidsongeval is niet altijd het beste!