• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Vermogensbelasting betalen over je letselschadevergoeding. Klopt dat wel?

11 april 2017
   
In het populaire tv-programma Radar werd maandagavond 10 april 2017 aandacht besteed aan slachtoffers van letselschade. 
   
Belangrijk onderwerp van gesprek was het feit dat mensen die een substantieel bedrag aan (letsel)schadevergoeding ontvangen, hierover vervolgens vermogensbelasting verschuldigd zijn. 
   

Vermogensbelasting? 
   

Dat klinkt raar, en voor veel mensen zeer verontrustend. Een letselschade uitkering is bedoeld om de financiële gevolgen van je letsel te compenseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan inkomensverlies omdat je niet meer (volledig) kunt werken, of aan kosten voor huishoudelijke hulp of aanpassingen aan je woning.  
Over een dergelijke vergoeding mag toch geen vermogensbelasting worden geheven?
   

Onderdeel van je schade
   

Er is veel discussie over de vraag in hoeverre het reëel is om vermogensbelasting te heffen over uitkeringen ten gevolge van letselschade. 
Los van deze discussie is het echter zo, dat de toekomstig verschuldigde vermogensbelasting wordt gezien als een onderdeel van de schade. Als iemand na het oplopen van een ernstig letsel recht heeft op een forse schadevergoeding, zal een goede belangenbehartiger bij het berekenen van de hoogte van het schadebedrag, rekening houden met de in de toekomst verschuldigde vermogensbelasting.
Dit bedrag zal dus worden meegenomen in de hoogte van de schade-uitkering.
   

Vragen?
   

Bent u verwikkeld in de afwikkeling van een letselschade, en vraagt u zich af of uw belangenbehartiger wel alle aspecten van uw schade meeneemt in de berekening van de hoogte van uw schade? 
Neem dan gerust contact met ons op voor een second opinion!
   
Mr. Harry Hilkens
Specialist Letselschade (lid LSA)
    
   
Vermogensbelasting betalen over je letselschadevergoeding. Klopt dat wel?