• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Ex-partner in de bijstand? Betalen maar!

14 februari 2017

Onlangs werd door RTL Nieuws aandacht besteed aan de steeds vaker voorkomende situatie dat door gemeenten de bijstandsuitkering van een ex-partner wordt verhaald op de ex met een goed inkomen.  
   

Echtscheiding

 
Scheiden is nooit plezierig, maar als de ex-partners erin slagen om met betrekking tot belangrijke zaken als omgang en alimentatie goede afspraken te maken, kunnen langslepende ruzies en rechtszaken worden vermeden. Beide partijen kunnen dan met een goede wederzijdse verstandhouding aan een nieuw leven beginnen.
   

Nieuwe relatie
   

Een nieuw leven betekent vaak een nieuwe levenspartner, een nieuw gezin, een nieuw huis, een andere baan. Ieder gaat zijn/haar weg, er lijkt geen vuiltje aan de lucht. 
   

Verhaal door de gemeente
   

Een heel ander verhaal wordt het als een van de ex-partners in de bijstand geraakt. In een dergelijke situatie hebben gemeenten het recht om de bijstandsuitkering die zij uitkeren, te verhalen op de ex-partner, mits aan de daarvoor geldende normen wordt voldaan. 
Gemeenten beslissen zelf of zij tot verhaal overgaan, het kan ook voorkomen dat de gemeente de bijstandsgerechtigde ex-partner verplicht om alimentatie te vragen.
   

Onderlinge afspraken
   

Het verhaalsrecht van de gemeente staat volkomen los van de afspraken die u ten tijde van de echtscheiding met uw ex-partner heeft gemaakt. Ook als u samen heeft afgesproken geen alimentatie – of een onderling overeengekomen (te laag) bedrag – van elkaar te vorderen, kan de gemeente besluiten de te verstrekken uitkering op de ex-partner te verhalen, mits deze voldoende draagkrachtig is.
   

Geen bezwaar mogelijk
   

Als de gemeente van mening is dat u voldoende draagkrachtig bent om een bepaald bedrag aan alimentatie te betalen, is daartegen geen bezwaar mogelijk. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, zal de gemeente de rechtbank verzoeken de bijdrage in rechte vast te stellen. Ook kan de gemeente uw ex-partner verplichten een alimentatieverzoek bij de rechtbank in te dienen.
   

En dan?
  

Als door de gemeente of door uw ex-partner in een procedure om een bijdrage in het levensonderhoud wordt verzocht, wordt u in de gelegenheid gesteld hierop (via een advocaat) te reageren. Mensen schrikken daar vaak voor terug, omdat het inschakelen van een advocaat kosten met zich meebrengt. 
  

Realiseert u zich echter dat de rechter, indien u niet reageert, de hoogte van de alimentatie zoals verzocht zal vaststellen. In dat geval zou het zomaar kunnen gebeuren, dat een veel te hoge maandelijkse bijdrage aan u wordt opgelegd, omdat door de rechtbank bijvoorbeeld geen rekening werd gehouden met uw nieuwe gezin, waardoor uw draagkracht lager is dan werd verondersteld.
   

Raadpleeg een advocaat
   

Het is daarom altijd verstandig om, in een situatie zoals hierboven beschreven, een advocaat te raadplegen. Mogelijk komt u in aanmerking voor toegevoegde rechtshulp. In dat geval zullen uw advocaatkosten door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed, en zal aan u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden opgelegd.
Maar zelfs als de kosten voor juridische rechtsbijstand voor uw eigen rekening komen, kan een advocaat u waarschijnlijk een heleboel geld besparen. Door samen met u een reële draagkrachtberekening te maken en op die manier torenhoge onderhoudsbijdragen jegens uw ex-partner te voorkomen. 

  
Ex-partner in de bijstand? Betalen maar!