• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Omgangsregeling voor grootouders?

20 januari 2017

    

Familieconflict

     
Onlangs stond er een artikel in de krant over oma’s en opa’s die vanwege een familieconflict geen contact (meer) hebben met hun kleinkinderen. Naar schatting zijn er in Nederland duizenden grootouders die in een dergelijke situatie zitten. De aanleiding kan van alles zijn; een ruzie met (schoon)zoon en/of (schoon)dochter, de echtscheiding van de zoon of dochter, vaak is het zelfs niet eens duidelijk wat de reden is voor de contactbreuk.
     

Groot verdriet

    
Wat de aanleiding ook mag zijn van de contactbreuk, het gevolg is in bijna alle situaties hetzelfde: groot verdriet bij de grootouders om het gemis van hun kleinkind(eren).
    

Wettelijk omgangsrecht?

    
In 2015 heeft het CDA een initiatiefnota in de Tweede Kamer ingediend om het omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen in de wet te laten opnemen.  
Minister Van der Steur heeft echter overwogen dat het in het belang van het kind is, dat het aantal partijen dat aan een kind kan ‘trekken’, beperkt blijft. Om die reden is er geen voorstel tot wetswijziging ingediend.
   

En nu?

   
Bovenstaande betekent echter niet dat er voor grootouders helemaal geen mogelijkheden zijn om via de rechter omgang met hun kleinkind(eren) af te dwingen. In bepaalde situaties kan de rechter besluiten dat omgang met de grootouders wel degelijk in het belang van het kind is.
    

Family life

   
Om te voorkomen dat hun omgangsverzoek door de rechter niet-ontvankelijk wordt verklaard, moeten grootouders kunnen aantonen dat er sprake was van een hoge mate van ‘family life’. 
   
Uit jurisprudentie blijkt dat omgangsverzoeken van grootouders waarbij voorheen van een ‘normale’ omgang tussen grootouders en hun kleinkinderen sprake was, vaak niet-ontvankelijk worden verklaard. Er dient een nauwe persoonlijke band te bestaan tussen grootouder en kleinkind om ‘family life’ aannemelijk te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als grootouders altijd een aanzienlijk deel van de opvoeding voor hun rekening hebben genomen. Ieder verzoek wordt echter met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
   

Inhoudelijke beoordeling

 

Als de rechter heeft vastgesteld dat er voldoende sprake was van ‘family life’, zal hij de omgang slechts ontzeggen, indien daar zwaarwegende redenen voor zijn. Denk daarbij aan een situatie waarin omgang een ernstig nadeel zou kunnen opleveren voor de ontwikkeling van het kind, of waarin de grootouders ongeschikt of niet in staat moeten worden geacht tot omgang. 

 

Versterking positie

 

Sinds 1 maart 2009 zijn de mogelijkheden voor het afwijzen van omgang beperkt, doordat de rechten van personen die in een nauwe persoonlijke betrekking staan meer gelijk zijn getrokken met die van ouders. 

Wat betekent dit voor u?

   

Verkeert u in de verdrietige omstandigheid dat u vanwege een conflictsituatie geen contact meer heeft met uw kleinkind(eren) en wilt u weten of er mogelijkheden zijn om via de rechter omgang af te dwingen? 

Neem dan gerust contact met mij op!

Mr. Rick Engwegen

Omgangsregeling voor grootouders?