• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Gebeten door andermans hond? Dan is de eigenaar aansprakelijk voor uw (letsel)schade!

18 januari 2017

Bijtincident

    
Enige tijd geleden meldde zich een mevrouw met een klein hondje op het gratis inloopspreekuur.
Tijdens het uitlaten van haar hondje, was ze een mevrouw tegengekomen met twee grote, loslopende honden. Deze honden hadden haar hondje aangevallen. Bij haar pogingen om de aanvallende honden weg te jagen, werd ook zij door de honden gebeten. 
        
Uiteindelijk wist degene die de loslopende honden uitliet, de dieren onder controle te krijgen en aan te lijnen. Het resultaat van de aanval was echter een gebroken rib en diverse beten in hand en arm voor mevrouw, haar hondje moest door een dierenarts behandeld moest worden voor de opgelopen bijtwonden. 
   

Blijvend letsel

    
Als gevolg van het incident heeft cliënte blijvend letsel opgelopen, de verwonde hand is anatomisch niet geheel hersteld.
Een van de aanvallende honden was eigendom van de mevrouw die de honden uitliet, de ander van een buurman. Namens cliënte heb ik zowel deze mevrouw als de buurman aansprakelijk gesteld voor de opgelopen schade. 
   

Aansprakelijkheid niet erkend

   
Door de buurman werd de aansprakelijkheid in zijn geheel niet erkend, de mevrouw die de honden had uitgelaten was wel bereid de dierenartskosten van het hondje te vergoeden, maar erkende verder eveneens geen aansprakelijkheid. 
    
Aangezien onduidelijk was welke hond het specifieke letsel heeft toegebracht, hebben we ons op het standpunt gesteld dat beide eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. De verzekeraar van een der partijen stelde om dezelfde reden dat juist geen aansprakelijkheid kon worden erkend, de andere verzekeraar reageerde in het geheel niet op onze aansprakelijkstelling.
   

Dagvaarding  

   
Om toch vergoeding van de geleden/opgelopen schade te kunnen claimen, hebben we besloten de kwestie aan de kantonrechter voor te leggen, en beide partijen gedagvaard.
   

Minnelijke regeling

   

De dagvaarding was voor een van de verzekeraars aanleiding om alsnog contact met mij op te nemen, om een minnelijke regeling te bespreken.
Namens cliënte heb ik een berekening gemaakt van de totale schade, en aan de verzekeraar voorgelegd. Na enige discussie hierover, werd uiteindelijk overeenstemming bereikt, en ontving cliënte een volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 
   

Geen kosten

   
Vaak denken mensen dat het veel geld kost om een advocaat in te schakelen. In dit soort situaties wordt de juridische bijstand door een deskundige echter beschouwd als een onderdeel van de schade, en dus volledig door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed. 
  
  
Mr. Harry Hilkens
  
  
   
    
Gebeten door andermans hond? Dan is de eigenaar aansprakelijk voor uw (letsel)schade!