• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Jeugdrecht, wat is dat?

23 november 2016

Wanneer een jeugdrechtadvocaat?

    
Een minderjarige kan om verschillende redenen in aanraking komen met het recht. 
Er kan sprake zijn van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, of de minderjarige kan worden verdacht van een strafbaar feit.
      

Ondertoezichtstelling

   

Mogelijk zijn er thuis of op school dusdanige problemen, dat Bureau Jeugdzorg van mening is dat u als ouders en kind er samen niet uitkomen. In een dergelijke situatie kunnen zij bij de rechtbank een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen. Als dit verzoek door de rechter wordt gehonoreerd, zal er een gezinsvoogd worden benoemd, die uw gezin zal bijstaan en begeleiden, en die samen met u beslissingen zal nemen met betrekking tot bijvoorbeeld opvoeding en school.
   

Uithuisplaatsing

 

Indien de gezinsvoogd constateert dat de problemen binnen een gezin van dusdanige aard zijn, dat alleen begeleiding niet voldoende is, kan bij de kinderrechter een verzoek tot uithuisplaatsing worden ingediend. Uithuisplaatsing kan betekenen dat uw kind, afhankelijk van de situatie, in bijvoorbeeld een pleeggezin of een (gesloten) jeugdinrichting wordt geplaatst. Het behoeft geen nadere toelichting dat een uithuisplaatsing een zeer ingrijpende gebeurtenis is, die een enorme impact zal hebben op uw kind en uw gezin.
Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit
Als uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit, zult u te maken krijgen met de politie, de officier van justitie, de kinderrechter, en waarschijnlijk ook de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau HALT.   
    

Wat zijn de rechten van uw kind?

  

In alle bovengenoemde situaties is het voor u en uw kind belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt, en wat de rechten zijn van u en uw kind. 
Met name in het geval van strafvervolging kan uw kind de rest van zijn of haar leven worden belemmerd bij bijvoorbeeld het vinden van een baan, doordat mogelijk geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan worden afgegeven vanwege een strafblad. Iets wat wellicht voorkomen kan worden.
   

Waarom een VNJA-advocaat?

  

De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) streeft ernaar om de rechtspositie voor minderjarigen te optimaliseren. Dit doen ze onder andere door te bewerkstelligen dat minderjarigen die om welke reden dan ook met het recht in aanraking komen, toegang krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.

Een VNJA-advocaat stelt het belang van de minderjarige centraal. Doordat er kwaliteits- en opleidingseisen aan de VNJA-advocaten worden gesteld, en de VNJA-advocaat de kwaliteit van zijn/haar juridische kennis dient te waarborgen door het (blijven) volgen van cursussen en bijwonen van lezingen, weet u zeker dat de belangen van uw kind optimaal zullen worden behartigd.

Een VNJA-advocaat kan u en uw kind dan ook in alle voorkomende situaties kundig adviseren, uitleg geven over de procedure en de belangen van u en uw kind behartigen bij de kinderrechter.
Binnen ons kantoor is ondergetekende de jeugdrechtspecialist, en als zodanig lid van de VNJA.
Mocht een van bovengenoemde situaties voor u aan de orde zijn, en heeft u behoefte aan een betrokken advocaat met ruime kennis van c.q. ervaring met alle aspecten van het jeugdrecht? Neemt u dan gerust contact met ons op!
   
Mr. Rick Engwegen
   
  
Jeugdrecht, wat is dat?