• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Gratis! De állerbeste advocaat!

21 november 2016

    
De meeste mensen zijn dol op koopjes. Aanbiedingen. Kortingen. Niemand geeft graag meer geld uit dan nodig is. Dat zien we ook in de advocatuur.
Veel mensen raadplegen eerst diverse juridische dienstverleners, alvorens te beslissen bij wie ze een zaak in behandeling geven. Een belangrijke overweging daarbij zijn vaak de kosten. De vraag is of dat verstandig is.
   

Advocaten zijn veel te duur

 

Een algemeen geldende opvatting is dat advocaten duur zijn. Zelfs professionele hulpverleners, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, verwijzen mensen vaak eerder naar een juridisch adviesbureau of mediator dan naar een advocaat, omdat ze in de veronderstelling verkeren dat je daarmee een hoop onnodige kosten bespaart. Een hardnekkig misverstand. 
    

Goedkoop is duurkoop

  

Deze uitdrukking gaat uit van de gedachte dat iets wat niet veel kost, vaak minder kwaliteit heeft dan iets duurs. Aanvankelijk denk je voordeel te hebben van de lage aanschafprijs. Maar als vervolgens blijkt dat je veel geld aan onderhoud en reparatie kwijt bent, of als je binnen niet al te lange tijd een nieuw exemplaar moet kopen, ben je alsnog duur uit. 
    

Een voorbeeld 

   
Precies hetzelfde geldt voor dienstverlening. Een veel voorkomend voorbeeld uit mijn praktijk: 
Een echtpaar wier huwelijk duurzaam is ontwricht, besluit te gaan scheiden. Omdat ze van iedereen horen dat advocaten torenhoge rekeningen sturen, besluiten ze zoveel mogelijk zelf te doen. Op internet vinden ze voorbeelden van echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen, en met behulp van die documenten leggen ze de afspraken die ze samen hebben gemaakt, vast. Na nóg meer googelen vinden ze bovendien een mediator die bereid is voor een zeer schappelijke prijs voor hen een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank te laten indienen. 
   

Tevreden, maar voor hoe lang? 

   
De ex-partners zijn zeer tevreden; binnen enkele weken en voor slechts een paar honderd euro is de echtscheiding rond. 
En dan beginnen de problemen. De relatie tussen de ex-partners verslechtert, de gemaakte afspraken worden niet nageleefd, en een van de partners besluit alsnog een advocaat te raadplegen. Zo komt de zaak op mijn bureau terecht. Eén blik op het echtscheidingsconvenant leert dat een heleboel – met name financiële - aspecten over het hoofd zijn gezien, waardoor het convenant feitelijk weinig waarde heeft. 
Vanwege de inmiddels aanzienlijk verslechterde relatie tussen de ex-partners, is het vaak onmogelijk om opnieuw samen rond te tafel te gaan zitten om een en ander deugdelijk vast te leggen. Een procedure is dan onvermijdelijk. Dit brengt, naast de emotionele belasting, uiteraard (soms aanzienlijke) kosten met zich mee. 
Kosten die vermeden hadden kunnen worden, door meteen een kundige en betrokken advocaat te raadplegen. Die wellicht op het eerste gezicht duurder is dan een online-echtscheiding of mediator, maar die u uiteindelijk een heleboel onnodig leed en geld bespaart.
   

Toegevoegde rechtshulp?

   
En, komt u in aanmerking voor toegevoegde rechtshulp, dan worden uw kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed, waarbij u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u lezen of u voor toegevoegde rechtshulp in aanmerking komt.
     
Gratis! De állerbeste advocaat!