• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Chroom-6 en de zorgplicht van een werkgever

04 oktober 2016


Chroom-6 verf. In het voorjaar van 2014 was er in de media grote belangstelling voor de chroomhoudende verf en haar schadelijke uitwerking op de gezondheid. Inmiddels zijn de berichten hierover weer naar de achtergrond verdwenen, de slachtoffers van deze schadelijke stof moeten echter nog dagelijks met de gevolgen leven.

Ministerie van Defensie
   

In de jaren ’80 en ’90 werkte het Defensiepersoneel in diverse werkplaatsen met verf en lak waar Chroom-6 in zat. Deze kankerverwekkende stof heeft de eigenschap om roest te weren en is hierdoor het middel bij uitstek om tanks, straaljagers en ander materieel van Defensie tegen roest te beschermen.
  

Gezondheidsrisico
  

De nevel die zich bij het spuiten via de lucht verspreidt, of de stof die vrijkomt na het schuren van reeds beschilderde oppervlakken, kan echter zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.
  
Ook op de voormalig NAVO-basis in Eygelshoven werd door het Defensiepersoneel gewerkt met de chroomhoudende verf. Vaak ging dat gepaard met onzorgvuldige arbeidsomstandigheden zoals een slecht functionerende luchtzuiveringsinstallatie.
   

Nederlandse Spoorwegen
  

In juni 2015 bleek dat ook het personeel van de NS heeft men gewerkt met chroomhoudende verf. Uit een onderzoek van NedTrain is gebleken dat er chroomhoudende verf is aangetroffen op de volgende treintypen: SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700 en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van andere materieeltypen.
  

Wat kan dit voor u betekenen?
  

Het kan zijn dat u werkzaam bent (geweest) bij Defensie of de NS en met chroomhoudende verf in aanraking bent gekomen. Mogelijk ervaart u gezondheidsklachten die verband houden met de schadelijke Chroom-6 stof. 
  

Onderzoek

  
Zowel Defensie als de NS bieden de mogelijkheid om u aan te melden voor een medisch onderzoek. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Informatiepunt chroom-6 en CARC (https://www.informatiepuntchroom6.nl) en bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (http://www.caop.nl/opdrachtgevers/commissies/chroom-6-en-carc) 
  

Zorgplicht
  

Uw werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van u en uw collega’s om zorg te dragen voor een schone en veilige werkomgeving. Het gebruik van chroomhoudende verf hoeft op zich niet verkeerd te zijn, maar er dienen daarbij wel de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
  

Schadevergoeding
  

Indien uw werkgever zijn zorgplicht schendt of niet voldoende nakomt, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schade die u daardoor lijdt. 
  
Mocht u werken of hebben gewerkt onder onnodig ongezonde of gevaarlijke omstandigheden en ervaart u gezondheidsklachten, dan is het belangrijk dat u dit binnen vijf jaar nadat u bekend bent geraakt met deze gezondheidsklachten meldt bij uw (oud) werkgever en hem aansprakelijk stelt.
  

Vragen?
  

Heeft u vragen of behoefte aan deskundig advies, neem dan gerust contact met ons op! 
  
Mr. Tim Loeffen
   
Chroom-6 en de zorgplicht van een werkgever