• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Uithuisplaatsing van uw kind, wat nu?

18 augustus 2016


Noorwegen

In Noorwegen hebben deskundigen op het gebied van Jeugdzorg recent een petitie ingediend tegen het optreden van de kinderbescherming. Volgens hen worden veel kinderen te snel en onnodig uit huis geplaatst. 
   
In het programma EenVandaag werd gesproken over twintig procent onterechte uithuisplaatsingen op een totaal van 1500 uithuisplaatsingen per jaar. 
Diverse ouders vertellen hun hartverscheurende verhaal over hoe hun (pasgeboren) kinderen zonder enige waarschuwing of vooraankondiging door de Noorse Kinderbescherming bij hen werden weggehaald.
Het kostte hen vervolgens maanden om met behulp van een advocaat de onterechte beschuldigingen van de Kinderbescherming te weerleggen en hun kinderen terug te krijgen.
   

Speelt dit ook in Nederland?

Uiteraard speelt dit soort problemen niet alleen in Noorwegen. 
In Nederland verzocht de Raad voor de Kinderbescherming in 2015 om onder toezichtstelling van ongeveer 5.900 kinderen. De kinderrechter stelt dan een gezinsvoogd aan die meekijkt naar de opvoeding van het kind.
In ongeveer 2.000 van deze gevallen werd aan de kinderrechter gevraagd om het kind niet alleen onder toezicht te stellen, maar het ook uit huis te plaatsen. Het kind wordt dan opgevangen in een (tijdelijk) pleeggezin of in een instelling voor jeugdzorg.
   

Bemoeienis instanties

In een aantal van deze gevallen is/zijn de ouder(s) het volkomen oneens met de beslissing van de kinderrechter, en zijn ze woedend op de (in hun ogen onterechte of te vergaande) bemoeienis van de diverse instanties.
   

Is uw kind uit huis geplaatst?

Indien u te maken heeft met uithuisplaatsing van uw kind, is dat een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Instanties en rechters lijken de regie van uw gezin en uw leven over te nemen. Hoe nu verder?
Indien uw kind door een onder toezichtstelling of uithuisplaatsing in aanraking komt met het recht, wilt u natuurlijk dat uw/zijn/haar belangen optimaal worden behartigd. Dat wil ik ook. Om die reden specialiseer ik mij in het jeugdrecht, en ben ik als zodanig lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten). 
   

Waarom een jeugdrechtadvocaat?

De VNJA omschrijft het op haar website (www.vnja.nl) als volgt: 
  
“De VNJA vindt het van groot belang dat een minderjarige kan rekenen op een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Een advocaat die niet alleen kennis heeft van het geldende jeugdrecht, maar ook beschikt over pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen in de denkwijze van minderjarigen. Een advocaat die het belang van de minderjarige centraal stelt.”
  
Heeft u vragen? Behoefte aan juridische bijstand? U kunt te allen tijde gratis en vrijblijvend contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek.

Mr. Rick Engwegen
   
   
Uithuisplaatsing van uw kind, wat nu?