• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Erkenning van een kind ondanks bezwaar moeder

01 juni 2016

Toestemming moeder

   
Nog niet zo lang geleden stond een man alleen in familierechtelijke betrekking  tot een kind wanneer dit kind binnen zijn huwelijk was geboren. Tegenwoordig worden er echter steeds meer kinderen geboren binnen een relatie waarin geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Om die reden is inmiddels in de wet het institutie van de erkenning opgenomen.
In de meeste gevallen zullen ongehuwde stellen die samen een kind hebben gekregen bij de gemeente een akte van erkenning opmaken. Om een kind (jonger dan 16 jaar) te kunnen erkennen, is toestemming van de moeder vereist.

En als moeder geen toestemming geeft?

 
Geeft de moeder geen toestemming tot erkenning van het kind, dan kan de man vervangende toestemming tot erkenning aanvragen bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure heeft u als partij (vader of moeder) een advocaat nodig.   
 

Vervangende toestemming aanvragen

  

Vervangende toestemming kan alleen worden aangevraagd wanneer kan worden aangetoond dat de man die wil erkennen de verwekker van het kind is. Dit betekent dat de man de biologische vader moet zijn, hij moet zelf de daad van verwekking hebben verricht. Of er sprake is van verwekkerschap, kan worden vastgesteld door een DNA-onderzoek. De rechter kan dit DNA-onderzoek ambtshalve (dus uit zichzelf) gelasten. Ook kan de bijzondere curator van een kind dit aanvragen bij de rechter, zelfs wanneer beide ouders het er over eens zijn dat sprake is van verwekkerschap.
Binnen de procedure zal de rechter een belangenafweging maken. Daarbij zal het belang van het kind te allen tijde voorop worden gesteld. 
     

Overwegingen van de rechtbank
    

Wil de moeder niet dat de vader hun kind erkent, dan kan de vader vervangende toestemming van de rechtbank verzoeken. De rechtbank moet dan het belang en de aanspraak van de vader op erkenning afwegen tegen de belangen van de moeder en het kind bij niet-erkenning.
Het belang van de moeder ziet op een ongestoorde verhouding met haar kind. Wanneer de moeder emotionele weerstand heeft tegen de erkenning, dan is dit op zichzelf onvoldoende grond om de vervangende toestemming te weigeren. Dit kan echter anders liggen, wanneer de weerstand van de moeder ernstige negatieve gevolgen heeft voor het kind.
Hiervan kan onder meer sprake zijn wanneer de erkenning ertoe leidt dat de moeder zodanig in psychische nood komt, dat ze niet de stabiele opvoeding kan bieden die het kind nodig heeft.
  
Indien u vragen heeft over uw rechten en mogelijkheden in een dergelijke situatie, neem dan gerust contact met ons op.
          
Erkenning van een kind ondanks bezwaar moeder