• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Niet getrouwd en wel kinderen? Gezag regelen!

27 mei 2016

                 
                 

In Nederland is het aantal stellen met kinderen dat niet is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, de afgelopen jaren drastisch gestegen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de vader/duomoeder in een dergelijke situatie niet automatisch het gezag over zijn/haar kind krijgt.
           

Maar ik heb mijn kind toch erkend?

               

De meeste stellen verkeren in de veronderstelling dat met de erkenning van een kind door de vader/duomoeder ook het ouderlijk gezag geregeld is. Dit is echter niet het geval. Om het ouderlijk gezag te kunnen aanvragen, is het overigens wel noodzakelijk dat het kind door de ouder is erkend.


Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?


De ongetrouwde vader/duomoeder zonder geregistreerd partnerschap kan een kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Een kind erkennen kan in elke gemeente van Nederland.
Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar is voor erkenning schriftelijke toestemming vereist van zowel het kind en de moeder. Nadat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is alleen toestemming van het kind nodig.


Hoe krijg ik het ouderlijk gezag over mijn kind?


Om als ongetrouwde vader/duomoeder zonder geregistreerd partnerschap het ouderlijk gezag over een kind te verkrijgen, moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. 
Dit kan gratis via het digitaal loket rechtspraak.nl. Beschikt u over DigiD, dan hoeven geen schriftelijke bewijsstukken te worden ingediend. Wie geen DigiD heeft, kan gebruik maken van het aanvraagformulier voor gezamenlijk gezag op rechtspraak.nl. Bij dit aanvraagformulier moeten wel een aantal bewijsstukken worden ingediend. 


Wetswijziging


De onwetendheid met betrekking tot het (verkrijgen van) het ouderlijk gezag kan in de praktijk veel problemen opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vader, die na de verbreking van de relatie met de moeder van zijn kind, ontdekt dat hij juridisch gezien geen enkel recht kan doen gelden op zijn kind.
Om die reden gaan er steeds meer stemmen op om de wet zodanig aan te passen, dat ongetrouwde partners die hun kind erkennen, daarmee automatisch het ouderlijk gezag over het kind krijgen.

Vooralsnog is dit echter nog niet het geval. Neem dus tijdig zelf de benodigde stappen, zodat u niet onverwacht met vervelende situaties wordt geconfronteerd.
Niet getrouwd en wel kinderen? Gezag regelen!