• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Europees Hof: vrije advocaatkeuze!

14 april 2016

De uitspraak van het Europees Hof van 7 april 2016 heeft een einde gemaakt aan een langslepende discussie over de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden.

Hoe was het eerst?

Voorheen was het zo dat rechtsbijstandsverzekerden in een geschil werden bijgestaan door een jurist van de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar. Pas als er sprake was van een situatie waarin vertegenwoordiging door een advocaat verplicht was, werd (door de verzekeraar) een externe advocaat ingeschakeld. 

Uitspraak van 7 november 2013 door het Europees Hof 

In haar uitspraak van 7 november 2013 oordeelde het Europese Hof in een geschil tussen DAS Rechtsbijstand en een verzekerde dat verzekerden zelf een advocaat moeten kunnen kiezen. Verder oordeelde het Hof dat deze vrije advocaatkeuze geldt voor alle procedures, dus ook voor procedures waarbij vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is.
Rechtsbijstandsverzekeraars stelden zich echter op het standpunt dat de uitspraak van het Hof slechts betrekking had op juridische procedures, en niet op bijvoorbeeld bezwaarprocedures. Het gevolg daarvan was dat rechtsbijstandsverzekerden in heel veel situaties nog steeds niet hun eigen advocaat konden kiezen.

En nu? 

Om die reden heeft het Nederlandse gerechtshof in Amsterdam de kwestie opnieuw voorgelegd aan het Europese Hof. 
Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof bevestigd dat ook in het geval van administratieve procedures het recht op vrije advocaatkeuze bestaat, en – belangrijk – dat onder ‘administratieve procedures’ óók bezwaarprocedures bij bestuursorganen vallen. 
Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden, die dus gewoon recht hebben op vergoeding van de kosten van juridische bijstand.
Ook indien zij ervoor kiezen zich te laten bijstaan door een externe advocaat van hun keuze!
Europees Hof: vrije advocaatkeuze!