• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

08 april 2016

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

 

In februari is het wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen behandeld in de Tweede Kamer. De bedoeling van dit voorstel is het huidige huwelijksgoederenrecht aan te passen, zodat het beter aansluit op de moderne samenleving, waarin steeds meer huwelijken eindigen in een echtscheiding.

 

Wat houdt dit wetsvoorstel in?

 

Huidige situatie

 

Als u gaat trouwen - of een geregistreerd partnerschap aangaat - en u maakt voorafgaand aan het huwelijk geen afspraken met uw partner af over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk bij een notaris, dan bent u automatisch in algehele gemeenschap van goederen getrouwd.

Alle bezittingen die u had bij het aangaan van het huwelijk, en alles wat u tijdens het huwelijk verwerft, is dan van u samen. Ook een eventuele schenking of erfenis valt in de huwelijksgoederengemeenschap, tenzij die is verkregen onder een uitsluitingsclausule (een clausule waarin is bepaald dat de schenking of de erfenis niet tot het huwelijksvermogen zal behoren), in dat geval verwerft één van de echtgenoten een privévermogen. Wilt u voorkomen dat er met het sluiten van het huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, dan is het noodzakelijk om bij de notaris huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Nederland is overigens een van de weinige landen ter wereld waar het principe van een algehele gemeenschap van goederen nog bestaat.

 

Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht

 

Als het ingediende wetsvoorstel wordt aangenomen, zal er een situatie ontstaan die precies het tegenovergestelde is van de huidige situatie.

Als de aanstaande huwelijkspartners vooraf geen afspraken maken, zullen de bezittingen die de partners hadden voor het sluiten van het huwelijk, ook na het huwelijk privévermogen- of schuld blijven. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk, zal tot de huwelijksgemeenschap behoren (beperkte gemeenschap van goederen).

Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, zal dat door de notaris moeten laten vastleggen. Alles wat door een schenking of erfenis wordt verkregen, blijft privévermogen, behalve wanneer de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis aan de beide echtelieden toekomt. In dat geval zal het gaan behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap.

De voorgestelde wetgeving zal overigens alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Voor ondernemers betekent dit dat de onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Voor- en nadelen

Het is de bedoeling om met dit wetsvoorstel het huwelijksvermogensrecht meer passend te maken bij onze huidige samenleving waarin financiële onafhankelijkheid steeds belangrijker wordt.

Tegenstanders van het wetsvoorstel verwachten echter dat het voorgestelde systeem in de praktijk alleen maar tot meer discussies zal leiden bij de verdeling, aangezien weinig mensen hun administratie goed op orde hebben, terwijl de schulden en de vermogens goed gedocumenteerd moeten worden, om later ruzie daarover te voorkomen.

 

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen