• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Over letselschade, keurmerken en een snelle afwikkeling

03 maart 2016
Iedereen weet wat een keurmerk is. Volgens de Van Dale is een keurmerk een “merk dat als bewijs van keuring wordt aangebracht”. Dat klinkt heel mooi. Dat zou namelijk betekenen dat als een product of dienst een keurmerk draagt, je erop kunt vertrouwen dat het in orde is. Dat je met een degelijk en betrouwbaar product te maken hebt. Helaas is dat niet zomaar altijd waar.

Is een keurmerk een wassen neus?

 
Een keurmerk is in de loop der jaren meer en meer verworden tot een marketingtool. Zoals op uw doosje eieren in de supermarkt een prachtige stempel ‘scharrelei’ staat, omdat de kip die het ei heeft gelegd voldoende ruimte in haar kooitje heeft om haar linkervleugel te bewegen, zo heeft men ook in de letselschadepraktijk bedacht dat een keurmerk wellicht wat extra cachet geeft. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal letselschade experts enige tijd geleden het Keurmerk Letselschade in het leven heeft geroepen, en sindsdien trots met het bijbehorende logo pronkt.
Wie kritisch rondneust op de website van de Stichting Keurmerk Letselschade, kan niet anders dan concluderen dat men een heleboel tijd en geld heeft besteed aan het vastleggen van allerlei regels, voorwaarden en gedragsnormen die voor elke kundige letselschadespecialist vanzelf spreken. Meer niet. Een letselschadeslachtoffer wordt er niet beter van.
  
Draaien marketinggerichte keurmerkbedenkers u graag willens en wetens een rad voor ogen, ook hulpverlenende organisaties als de Stichting Slachtofferhulp Nederland slaan soms met de beste bedoelingen de plank volledig mis. Harry Crielaars, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland, zei eens in een interview het volgende: “De meeste slachtoffers willen niet een zo hoog mogelijke schadevergoeding, maar een eerlijke, spoedige afhandeling. Ze willen geen juridisch getouwtrek maar zo snel en goed mogelijk verder met hun leven.” Dat is helemaal waar en volkomen begrijpelijk.

Een snelle afwikkeling is toch juist goed?

 
Helaas is dat meestal niet het geval. Hoe banaal of materialistisch het ook mag klinken, een belangrijke voorwaarde voor een slachtoffer van letselschade om zo goed mogelijk verder te kunnen met zijn of haar leven ná een aan hem of haar overkomen schade, is het verkrijgen van een passende schadevergoeding. Een vergoeding die recht doet aan de omvang van de schade. En dat kost tijd.
Want vaak wordt de totale omvang van iemands schade pas na maanden of zelfs jaren duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat het slachtoffer wordt van een medische fout of een verkeersongeval, of aan een volwassene die zeer geruime tijd moet revalideren, alvorens kan worden vastgesteld welke beroepsmatige en andere financiële consequenties de opgelopen schade heeft. In een dergelijke situatie klinkt het heel nobel en menslievend als wordt geroepen dat een schade snel moet worden afgewikkeld zodat het slachtoffer verder kan met zijn of haar leven, maar daarmee doe je het slachtoffer tekort.

Haastige spoed is zelden goed

 
“Het snel vergoeden van schade draagt bij aan de erkenning van en de compensatie voor het slachtoffer. Een langdurig traject kan hieraan juist sterk afbreuk doen'', zegt Crielaars in eerdergenoemd interview. Maar, zoals het spreekwoord zegt: haastige spoed is zelden goed.

Ik draai de zaak, in het belang van mijn cliënten, dan ook graag om: een (te) snelle schadeafwikkeling betekent vaak een (te) lage vergoeding. Als letselschadespecialist zie ik het als mijn taak en mijn plicht om mensen hierop te wijzen en voor te behoeden. Daarmee is een letselschadeslachtoffer veel meer geholpen dan met een snel maar ontoereikend doekje voor het bloeden.

Over letselschade, keurmerken en een snelle afwikkeling