• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Aanspraak maken op alimentatie?

21 februari 2016

Als u na de echtscheiding niet in staat bent om in uw eigen levensonderhoud te voorzien, kunt u aanspraak maken op partneralimentatie. 

Indien u de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft, kunt u bovendien aanspraak maken op een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Hoe hoog is de alimentatie?

Bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt in de eerste plaats gekeken aan welk bedrag u als verzorgende ouder behoefte heeft. Dit bedrag wordt aan de hand van de zogenaamde NIBUD normen vastgesteld en is gebaseerd op het inkomen dat u en uw ex-partner gedurende het huwelijk tot uw beschikking had.


Ook voor de vaststelling van de hoogte van de partneralimentatie wordt allereerst bezien in hoeverre de alimentatiegerechtigde partner behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud. Het tijdens het huwelijk besteedbare inkomen van beide partners is daarbij een leidraad.

Is eenmaal vastgesteld of, en zo ja aan welk bedrag behoefte bestaat,dan wordt aan de hand van de inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige partner bepaald of deze ook in staat is die bedragen geheel of gedeeltelijk te betalen. Ook hiervoor zijn normen en richtlijnen ontwikkeld.

Nuttige informatie vindt u op de website van het NIBUD.


Wilt u weten of u zelf in staat bent om alimentatie te betalen, of dat u juist recht heeft op alimentatie?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan aan de hand van uw financiële gegevens berekenen of u in staat bent om alimentatie te betalen of onderzoeken of u recht heeft op alimentatie. 

Aanspraak maken op alimentatie?