Dienstverlening

Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Elke situatie van letselschade kent andere wetten en regels. Vier veel voorkomende situaties hebben wij voor u uitgelicht.

1. Kinderen jonger dan 14 jaar

Als er sprake is van een aanrijding tussen een motorvoertuig en een kind jonger dan 14 jaar, is

brancardverkeersongelukdiscussie over de aansprakelijkheid nauwelijks van belang. Bij een dergelijke aanrijding wordt er vanuit gegaan dat de bestuurder van het motorvoertuig altijd aansprakelijk is, behalve als het kind het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt (wat dan wel door de bestuurder bewezen moet worden).

Indien een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder plaatsvindt, moet minstens 50% van de schade van de voetganger/fietser worden vergoed, tenzij overmacht kan worden bewezen. Dat laatste komt echter niet of nauwelijks voor.

2. Aanrijding tussen twee motorvoertuigen

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen (bijvoorbeeld auto’s en/of motoren) is de schuldvraag wel van belang. Maar ook als u door uw eigen gedrag gedeeltelijk heeft bijgedragen aan het ongeval, is er vaak voldoende aanleiding om een en ander nader te laten onderzoeken. Vaak ontstaat er eerder recht op schadevergoeding dan u misschien denkt.

3. Inzittenden bij een aanrijding

Bent u inzittende van een motorvoertuig (of duopassagier), dan heeft u bijna altijd recht op schadevergoeding. Immers, óf de chauffeur met wie u meereed, óf de tegenpartij was fout, en dus aansprakelijk. Dit geldt ook voor gezinsleden van de chauffeur.

4. Wat als de veroorzaker van het ongeval doorrijdt?

Het komt regelmatig voor dat de veroorzaker van een ongeval doorrijdt zonder zijn identiteit bekend te maken, of niet verzekerd is. In een dergelijke situatie kunt u zich tot het Waarborgfonds Motorverkeer wenden. Het Waarborgfonds zal dan de aansprakelijkheid beoordelen en zo nodig verder afwikkelen.

Denkt u recht op schadevergoeding te hebben?

Ook in andere dan de hierboven beschreven situaties kan recht op schadevergoeding ontstaan. Het is dan ook altijd zinvol om contact met ons op te nemen als u slachtoffer bent geworden in een verkeersongeval. Wij bekijken graag welke mogelijkheden er voor u zijn om uw schade te verhalen.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.